USD/CZK

Inwestuj w USD/CZK – Kurs i analiza techniczna

Rozpocznij inwestycje w USD/CZK i zyskaj brak prowizji, spready od 1,0 pipsa, dźwignie od 1:400 oraz minimalną wielkość w lotach od 0,01!

Ta para reprezentuje parę Koruna dolar – Republika Czeska. Gospodarka czeska jest zdominowana przez usługi (około 60% PKB) i prowadzi większość swojej wymiany handlowej z Unią Europejską (zwłaszcza z Niemcami) – i głównie eksportuje do nich maszyny i towary transportowe. W związku z tym Koruna jest narażona na wzrost produkcji przemysłowej w Europie. Z kolei dolar amerykański jest najważniejszą walutą rezerwową na świecie, pożyczając od tej waluty wyraźną relację amerykańsko-europejską.